Byť prorokom nie je jednoduché. Písmo hovorí, že zvlášť doma je to náročné. Ako rozvíjať toto pomazanie, ktoré sme dostali pri krste? Vstúp hlbšie do prorockej služby a prídi na adventú duchovnú obnovu. Určená je pre mladých vo veku od 17 do 35 rokov.

Ubytovanie a strava bude v Misijnom dome Matky Božej v Nitre na Kalvárii.

So sebou si prines hlavne dobrý elán, ale zbaľ aj Sv. písmo, spacák a prezúvky. 

Cena:
 ubytovanie a strava (piatok, sobota, nedeľa): 30 eur;
bez ubytovania so stravou: 15 eur


Svoju účasť môžeš nahlásiť na adrese: spmu.nr@gmail.com

Boh s tebou

Tešíme sa na teba

 

 

antonia

 

 

 

 

Sestry Panny Márie Útechy si na generálnej kapitule zvolili nové vedenie. Za novú generálnu predstavenú bola na ďalšie šesťročné obdobie (2017-2023) zvolená sestra M. Antonia Munuera Alemán, ktorá prevezme tento úrad po sestre M. Emilii Sebastian.

Sestre M. Emilii a jej rade ďakujeme za doterajšie vedenie Kongregácie a novej generálnej predstavenej sestre M. Antonii a jej rade vyprosujeme dary Ducha Svätého a Božie požehnanie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poďakovanie

Sestry Panny Márie Útechy na Slovensku prežívali po roku opäť veľkú radosť. 15.septembra 2017, na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, sme spoločne slávili vstup Anežky Gúberovej do postulátu.
Bola to veľmi krásna a radostná slávnosť. Symbolmi boli mušle a perla podľa podobenstva, v ktorom obchodník hľadal vzácne perly. Keď našiel veľmi vzácnu perlu, predal všetko, čo mal a kúpil ju. Tou vzácnou perlou je srdce každého z nás. Táto túžba byť perlou v Pánových rukách bola prítomná v modlitbe vstupu a na oltári bolo napísané: "premieňaš moje srdce na perlu".
Ďakujeme Bohu za radosť, za výnimočné chvíle Jeho prítomnosti medzi nami, za tajomstvo a dar povolania..

 

 

komunita