4. September- Panna Mária Útechy-

Modlitba k Panne Márii Útechy

Mária, Matka útechy,
Ty nás učíš svojím tichým
životom pestovať našu vieru
hľadaním Tvojho Syna Ježiša
v hĺbke nášho života
a v každej životnej situácii.

Ty si našou učiteľkou,
nauč nás žiť to, čo nás učíš.
Ty si našou Matkou,
neopusť nás v ťažkých chvíľach !
Ty si našou sprievodkyňou,
sprevádzaj nás na ceste života
a riaď naše kroky
po ceste spravodlivosti a pravdy.

Ty si slávou Cirkvi,
Ty si radosťou ľudí dobrej vôle,
Ty si hrdosťou ľudského pokolenia.

Boh má v tebe záľubu,
požehnaná si od Boha
skrze Krista, nášho Pána.
Amen

ň

 

 

 
 

SPRÁVY