Veľká noc služby v Žiline

viac informácie na 0903982156

PROGRAM 2019

Zelený štvrtok

15.00h Ubytovanie

 16.30h –obrady – (Kostol obrátenia sv. Pavla (sirotár, kapucíni))
 
  

18h. Privitanie a a služba (Nočľaháreň SPMU, Jezuitská ulica 6)

     

20.30h Večera (Dom SPMU, Kukučínova 10)

     

21.30h modlitba
      Nočný odpočinok

     

Veľký piatok

07.00h Ranné chvály (Nočľaháreň PMMU, ul. Jezuitská 6)
07.30h   Raňajky

08.00h    Prednáška                 

8.30h osobná modlitba
10.00h CHARITA (príprava.) (ul. Predtmestska 12)
10.30hKrížová cesta
Obed (na Charite)
Film


15.00h Obrady Veľkého piatku (Kostol obrátenia sv. Pavla (sirotár, kapucíni) 

18.00h Večera (Dom SPMU, ul. Kukučínova 10)


20.00h Poklona pred krížom (Nočľaháreň PMMU, ul. Jezuitská 6)
Nočný odpočinok

Bielá Sobota

07.30h Ranná modlitba (Katedrála Najsvätejšej Trojice)


08.30h Raňajky (Nočľaháreň PMMU, Jezuitská ulica 6)
10.00h Prednáška             

11.00h Modlitba/spovedanie

12.00h   Ruženec (Dom SPMU, ul. Kukučínova 10)
12.30h    Obed
14.30h    Služba do terenu

17.00h Zdieľanie
18,00h    Príprava v nocľahárni
20.00h   Veľkonočná vigília(Kostol obrátenia sv. Pavla (sirotár, kapucíni)) 

OSLAVA v Nocľahárni PMMÚ, ul. Jezuitská 6)