Veľká noc služby v Žiline

Ak sa chceš zúčastniť, prihlás sa na tel. 0910842370 alebo emailom: dobrovolnictvoutechy@gmail.com

PROGRAM

za vn

 

Zelený štvrtok

14.00h Ubytovanie

Úvodné slová- prednáška

 
16.00h –obrady – (Kat. Dom)

17.30h. Úvodné slová

18,30.Charita -Spomienka Pánovej večere a služba

20.30h Večera

     

21.30h modlitba
Nočný odpočinok

     

Veľký piatok

07.00h Budiček
07,30h Ranné Chvály (V katedrále)

08.15h Raňajky
09.00h  Prednáška                 

9.30h osobná modlitba
11.00h CHARITA (príprava.)
Krížová cesta
Obed (na Charite)
Film

16.30h Obrady Veľkého piatku (Kapucíni) 

18.30h Večera

20.00h Poklona pred krížom (v nocľahárni PMMÚ)
Nočný odpočinok

Bielá Sobota

07.00h Budiček

07.30h Ranné Chvály (v katedrále)
08.30h Raňajky
09.00h Prednáška 

9.30h osobná modlitba          

11.00h  Služba do terenu

13.00h   Ruženec - Obed na Charite
14.00h    Obed
16.30h    Zdieľanie

19.30h   Veľkonočná vigília

OSLAVA v Nocľahárni PMMÚ