Veľká noc služby 2018 v Žiline

Ak sa chceš zúčastniť, prihlás sa na tel. 0903982106 alebo emailom: dobrovolnictvoutechy@gmail.com

PROGRAM

 

 

I deň – Zelený štvrtok 29.03.2018

 

14.00h Ubytovanie.
Príprava  „večera so sebou“.
16.00h –obrady v Katolíckom dome.
17.30h Úvodné slová
18.30 h- Služba.
20.30h Večera .
21.30h modlitba.
Nočný odpočinok .

 

II deň- Veľký piatok 30.03.2018

                                                                      

07.00h Budíček
07.30h Ranné chvály

08.00h   Prednáška (Lazový Jozef, Mgr. – kaplán)

08.45h  Raňajky.  
09.30h Osobná modlitba.
11h-15h Služba na CHARITE (príprava.) .
11.30h Krížová cesta, obed a film.
16.30h Obrady Veľkého piatku (Kapucíni).
18.30h Večera.
20.00h Poklona pred krížom (v ženskej nocľahárni) .

Nočný odpočinok.

III deň – Sobota 31.03.2018

                                                          
07.00h Budíček.
07.30h Ranná modlitba v Katedrále.
08.15h Raňajky.

09.00h Prednáška (Lazový Jozef, Mgr. – kaplán) a Osobná modlitba.


11h-       Služba v teréne
12.30h   Služba na Charite: 12,45 ruženec a obed. 
14.00h    Obed (doma).
16h    Zdieľanie.
19,30h  Veľkonočná vigília (Kapucíni).